al contingut a la navegació Informació de contacte

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

PLA PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

DIMARTS 18 ABRIL 2023

La Diputació de Lleida, mitjançant resolució del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut, anualitat 2020, 2021 i 2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de l’Espluga Calba un import total de 38.000,54€ per l’execució de les obres de “Millora de la xarxa d’aigua potable municipal amb la instal·lació de comptadors de mesura i substitució de varis trams de canonada”, de “Millora fusteria consultori mèdic”, i per l’ “Adquisició tapa frigorífica ibersaum per sala de vetlla”.