al contingut a la navegació Informació de contacte

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS

SUBVENCIONS A LA RESTAURACIÓ I REMODELACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL, ANUALITAT 2022

DILLUNS 22 GENER 2024

L’Institut d’Estudis Ilerdencs, mitjançant Acord de la Junta Rectora número 4, en sessió de 7 de juny de 2023, va acordar atorgar a l’Ajuntament de l’Espluga Calba un import total de 27.409,89€ en concepte d’Ajuts per a restauració de patrimoni arquitectònic per les despeses de Projecte de Restauració, consolidació i rejuntat murs de migdia Castell de l’Espluga Calba.