al contingut a la navegació Informació de contacte

Subvenció Diputació de Lleida

Millora de camins municipals afectats pel temporal Dana

DIJOUS 18 NOVEMBRE 2021

La Diputació de Lleida, mitjançant Decret de la Presidència núm. 2021/1945 de 6 d’abril, ha concedit subvencions directes per fer front a la reparació de camins municipals afectats pel temporal dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019. L’Ajuntament de l’Espluga Calba ha rebut una subvenció per import de 45.645,74€ per l’execució de l’obra “Millora de camins municipals afectats pel temporal Dana”.