al contingut a la navegació Informació de contacte

Modificació puntual del POUM de l'Espluga Calba. Aprovació Inicial.

Modificació puntual del POUM de l'Espluga Calba, per tal d'ajustar el redactat sobre "Extraccions d'àrids, terres, minerals".