al contingut a la navegació Informació de contacte

El nostre castell

Breu Història

castell.jpg

 • I. El 29 de desembre del 1251, Jaume el Conqueridor, dóna a Eliardis dAnglesola, abadessa del monestir de Vallbona de les Monges, el lloc de lEspluga Calba en franc alou i amb facultat de posar-hi batlles.
 • II. Lhistoriador, Josep Joan Piquer i Jover, assenyala que la construcció de lactual castell tingué lloc entre 1250 i 1350, en què lEspluga Calba va pertànyer al monestir de Vallbona de les Monges. Lhistoriador lleidatà Josep Lladonosa, assenyala en els seus escrits que al lloc que ocupa el castell espluguenc hi havia antigament una fortalesa musulmana.
 • III. El 30 dagost de 1350, labadessa de lesmentat monestir , signa lescriptura de venda del lloc i del castell de lEspluga Calba a Pere de Carcassona.
 • IV. Després de passar per diferents mans, els Hospitalers de Sant Joan de Jerusalem compren, el 13 doctubre de 1405, el castell i el poble a Antoni de Montsuar. Seguidament el papa Benet XIII estableix la comanda de lEspluga Calba, que comprenia tambè el s municipis de Sidamon, Palau dAnglesola, El Portell i Torrelavid.
 • V. Així mateix, lorde de Sant Joan de Jerusalem, adquireix a la vegada la jurisdicció civil criminal. De la seva aplicació en tenim constància lany 1660 amb lexecució dels presos Llorenç Esteva i dun altre personatge conegut per sobrenom de Tristà.
 • VI. A conseqüència de la desamortització decretada pel ministre Mendizabal, el 29 de febrer de 1836, els Hospitalers abandonen el castell, que fou adquirit desprès duna anys per lespluguenc Joan Cendra, apotecari.
 • VII. Cap a finals de lany 1860, el veí, Joan Cendra, efectuà una permuta amb unes religioses denominades Mercedàries que regentaven un col·legi ubicat a la casa, coneguda actualment per Ca lAgna; amb aquella permuta, les esmentades Mercedàries adquirien el castell i el senyor Cendra entrà en possessió de Ca lAgna. Lany 1920 la va vendre al veí Cristòfol Teixidó.
 • VIII. El dia 24 de setembre de 1877, tingué lloc larribada de les religioses Dominiques que varen instal·lar-se al castell, prèvia una amigable gestió amb la comunitat Mercedária, composta per dues religioses que des daquella data, entraren a formar par de la comunitat de les Dominiques i va quedar extingida la de les Mercedàries.
 • IX. Aquestes religioses donen el nom de Sant Vicenç Ferrer, al nou centre densenyament; les monges tenien una sandàlia daquest Sant, que per evitar les calamarsades era exposada a la finestra principal del castell, els dies de tempesta.
 • X. Lany 1963, les religioses Dominiques deixen la seva residència i sabsenten de lEspluga Calba, donant lesmentada sandàlia a la parròquia de la Immaculada, de la vila.
 • XI. El 17 dabril de 1966, la Corporació Municipal espluguenca va adquirir per la municipi el castell pel preu de 1.803,04 ¬ (300.000 ptes.)
 • XII. Amb data 1 de juliol de 1992 i 5 de març de 1996 es constitueix respectivament, el Patronat per lArranjament del Castell i lAssociació dAmics del Castell
 • XIII. El 22 de juny de 1996 tè lloc al castell espluguenc, el Capitol General de lOrde Sanjoanista i fixen lEspluga Calba com a nova capital de lantic Priorat de Catalunya.

Descarregat el tríptic del nostre Castell.